Ressurser

Både for enkeltpilegrimer, for vandregrupper eller menigheter, er det et økende behov for ressurser som kan være til hjelp og inspirasjon. Her kan du laste ned noen av de liturgier og bønner som pilegrimspresten i Oslo har utviklet.

(Fra kveldsbønn under konfirmantvandring.)

Liturgier, bønner og salmer er egnet til bruk ute under åpen himmel eller i kirke: 

  • Internasjonalt vandrehefte (med tidebønner, enkle morgen- og kveldsbønner, frittstående liturgiske ledd, salmer). Stor fil! Trykk her.
  • Middagsbønn, liturgi til utsendelse/velsignelse av pilegrimer, på norsk, tysk og engelsk. Trykk her.
  • Kveldsbønn til bruk på pilegrimsvandring for konfirmanter. Trykk her.
  • Pedagogisk opplegg for pilegrim til bruk for konfirmanter utviklet av pilegrimspresten i samarbeid med KFUK/KFUM, trykk her for info, trykk her for kjøp
  • Liturgi for pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke (sist justert høsten 2018). Trykk her.