Byvandring

Senhøsten 2013 planlegger Pilegrimssenter Oslo å starte opp med faste månedlige byvandringer langs pilegrimsleden i Oslo

Å være pilegrim handler om mer enn å oppsøke "Guds frie natur". Å være pilegrim er for mange en måte å se livet og hverdagen på. Dette "blikket" på liv og hverdag handler også om storbylivet. Pilegrimssenter Oslo har siden høsten 2013 arrangert hyppige vandringer langs pilegrimsleden i storbyen. Vandringen begynner kl. 18.30, etter kveldsmessen i Gamle Aker kirke som begynner kl. 18.00. Vandringen vil i all hovedsak være en vandring i taushet, halvveis under vandringen blir det en kort meditasjon eller andakt. Vandringen slutter ved startstedet Gamle Aker kirke ca kl 20.30. Etter vandringen inviteres til en kopp kaffe/te i pilegrimssenterets lokaler. Vandringens totale lengde er på 8 km.

Ta gjerne kontakt om du vil være med. Følg med på aktivitetskalenderen!