Kart&Pass

Kart over pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim finner du på vandringsplanleggeren: www.pilegrimsleden.no. Detaljerte kart over Oslo-regionen (øst- og vestleden) kan lastes ned her. Her finner du også lenke til nettsted til kartløsning for mobile enheter i Oslo og Akershus!

Kartløsning mobile enheter

Fylkeskommunen Akershus tilbyr pilegrimer en egen løsning for mobile plattformer. Ved å aktivere lenken under kommer du til et nettsted hvor du får opp kart over leden, som kan forstørres eller forminskes, hvor du ser pilegrimsleden og hvor du kan få informasjon om alle overnattingssteder, kirker og øvrige kulturminner. Løsningen er GPS-basert, det vil si at du til enhver tid nøyaktig kan få angitt hvor du er på kartet. Dette er et flott tilbud for pilegrimer i Oslo- og Akershus-regionen, laget for mobile plattformer som iPhone/iPad, Android og andre! Trykk her for kartløsning.

Kart for vestleden gjennom Oslo

I 2016 har Oslo kommune i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo foretatt viktige omlegginger av leden gjennom Oslo vest, endringene gjelder altså vest-leden. Merk også at startstedet for Gudbrandsdalsleden er flyttet fra ruinene av Maria-kirken til ruinene av Hallvardskatedralen. For å laste ned kart som nøyaktig viser hvor vest-leden i dag går gjennom Oslo og Bærum frem til Haslum kirke, trykk her.

Nyeste endringer av leden i Oslo-regionen

I det aller seneste er det skjedd noen endringer av leden som er så nye at de ikke er fanget opp i våre guidebøker. Dette gjelder særlig endringer av leden gjennom Ullenskaker. Trykk her for mer informasjon og nedlastbart kartblad.

Pilegrimspass

På følgende steder kan du i Oslo kjøpe pilegrimspass, det koster 50 NKR.

  1. Pilgrimssenter Oslo: Akersbakken 30, 0172 Oslo.
  2. Oslo domkirke: Karl Johansgt. 11. 0154 Oslo. Tlf. +47 23 62 90 10. Åpningstider: Alle dager foruten fredag: 10.00-16.00. Fredag til lørdag nattåpen kirke: 16.00-06.00. GPS: 59.912611,10.746732.
  3. Oslo bispedømmekontor: St. Hallvards plass 3, inngang Egedes gate. Telefonnr. sentralbord: +47 23 30 11 60. Mandag-fredag kl. 9.00-15.00. GPS: 59.906802,10.769649.

Du kan også bestille pass over nett gjennom Camino Forum Shop, trykk her.