Langvandring

Hvor går dine grenser? Hvor langt vil du gå? Hvor mye kan du bære? Hvilken vei går du i ditt liv? Hvilke fotavtrykk ønsker du skal stå igjen etter deg? Er det tid for å krysse noen grenser, finne en annen vei?

(Bilde fra utsending av pilegrimer på langvandring, Middelalderparken i Oslo.)

For stadig flere er årets høydepunkt å komme frem til Trondheim til Olsok, og å gjøre det som pilegrim. Men pilegrim handler om langt mer enn Olsok, pilegrimer vandrer gjennom hele sesongen, fra månedsskifte mai-juni til ut i september. Dersom du starter minst 100 km før målet kan du også få det vakre Olavs-brevet, et flott diplom som minne fra vandringen. Stadig flere starter også fra hva mange anser som selve startpunktet for pilegrimsvandring i Norge, ruinene av St.Hallvardskatedralen i gamlebyen i Oslo, for å vandre de legendarsiske 643 km til Trondheim, en vandring som gjennomstnittlig tar 6 uker. Mens de regionale pilegrimssentrene siden de ble etablert i 2010 har gjennomført en organisert langvandring Oslo–Trondheim, så har de fra og med 2019 valgt å ikke videreføre dette tilbudet. Viktigste årsak til dette er at det nå finnes stadig flere aktører som tilbyr organiserte vandringer, som statlig finansiert aktør kan de regionale pilegrimssentrne ikke komme i konkuranse med disse.

For en oversikt over ulike vandringer du kan delta i, se oversikt her.

Etappeplan - når du ikke deltar i en organisert vandring

Vi oppfordrer alle som tenker å vandre alene, eller sammen med andre, å lage en etappeplan for vandringen. Husk å ta kontakt med herberger i god tid før ankomst, gjerne en ukes tid, i juli kan det være lurt å ta kontakt enda lenger i forveien da det fylles opp av pilegrimer på herbergene mot Trondheim når Olsok nærmer seg. Merk også at det store flertall av pilegrimer nettopp vandrer alene eller sammen 2 eller 3.

Som hjelp til planlegging kan man ta utgangspunkt i de vandrings- og etappeplanene vi har brukt på tidligere langvandringer.

  • For å laste ned etappeplan for 2014 (over vestleden), trykk her!
  • For å laste ned etappeplan for 2015 (over østleden), trykk her!

Vi anbefaler alle å bruke guidebok (se eget punkt i meny over), selv om leden er godt merket, guidebøker er gjerne strukturert etter egne etappeplaner.