Med sykkel

Pilegrimsleden i Norge er ikke tilrettelagt for sykkel. Deler av leden er likevel mulig å sykle, men for de som ønsker å sykle anbefaler vi Nasjonal sykkelrute nr. 7, «Pilegrimsruta».

For de som svært gjerne vil sykle Gudbrandsdalsleden så er det noe som til dels lar seg gjøre. Enkelte strekninger byr imidlertid på såvidt krevende terreng at sykkel ikke anbefales. Vi anbefaler alle som ønsker å sykle Gudbrandsdalsleden å ta kontakt med de regionale sentrene langs leden og der få informasjon om hvilke områder hvor sykkel ikke eller knapt er mulig. Generelt for syklister anbefaler vi sykkelrute nr. 7: I Norge har vi et nett av offentlige «Nasjonale sykkelruter», en egen rute har navnet «Pilegrimsruta» og det er rute nr. 7. - Denne følger i hovedsak Gudbrandsdalsleden.

For å laste ned fil med de Nasjonale sykkelrutene, trykk her.