Olavsbrevet

Olavsbrevet kan man få som bekreftelse på at man har vandret 10 mil langs pilegrimsvegen til Nidaros, som dokumentasjon for vandringen benytter man Pilegrimspasset.

Olavsbrevet er laget over samme lest som de europeiske pilegrimsdiplomene. Teksten er basert på liknende dokument som ble tildelt pilegrimer som vandret til Roma. Den latinske teksten har også fått en parallell norsk tekst. Figurene på diplomet er hentet fra Hedalsskrinet (1250). De viser St. Olav og pilegrimsapostelen St. Jakob, på spansk Santiago. St. Jakob er på mange måter blitt et universelt symbol på pilegrimen i det senmoderne. Han er også fremstilt på fronten av Nidarosdomen med sitt typiske vandreutstyr, hatt, stav, veske og kamskjell.

I motsetning til de andre diplomene har Olavsbrevet fått inntegnet et enkelt kart med et lite utvalg valfartsmål. Dette er gjort for å gi diplomet et internasjonalt tilsnitt, og for å vise at Nidaros sto – og står – i en større sammenheng. Illustrasjonen på Olavsbrevet inkluderer de viktige pilegrimsmålene Roma og Santiago de Compostela ved siden av et utvalg valfartsmål som Vadstena (Sverige), Viborg (Danmark), Canterbury (England), Køln og Aachen (Tyskland), Vezelay (Frankrike), og Roma (Italia).

Olavsbrevet utstedes ved Nidaros Pilegrimsgård i Trondheim.