Pilegrimsvelsignelse

Når man starter sin vandring på pilegrimsleden i Norge, eller før man reise ut på pilegrimsvandring på Caminoen eller andre leder, kan man motta en særskilt pilegrimsvelsignelse!

(En pilegrim fra Nederland mottar sin pilegrimsvelsignelse på Pilegrimssenter Oslo, v/ pilegrimsprest Roger Jensen. Foto: Ola Rønne)

Pilegrimsvelsignelse er en tradisjon fra middelalderen. En pilegrim startet ikke bare sin vandring «hjemmefra». Han og hun startet også fra sin kirke etter å ha mottatt velsignelse for den utfordrende og farefulle ferd som nå ventet, og gjerne etter å ha mottatt sitt anbefalingsbrev fra den lokale presten som bekreftelse på at man var pilegrim. – Anbefalingsbrevet var en anbefaling, et ønske og en bønn om at alle måtte ta vel imot pilegrimen når hun kom på sin vandring. Anbefalingsbrevet fra middelalderen er i dag vårt pilegrimspass. Men i tillegg til anbefalingsbrevet ville altså pilegrimen dengang også delta på gudstjeneste og der motta velsignelse før vandringen startet. Pilegrimsvelsignelse kan også dagens pilegrimer motta som starter sin vandring i Oslo, enten på Pilegrimssenter Oslo eller i Gamle Aker kirke.

Pilegrimsvelsignelse – hva skjer?

Pilegrimsvelsignelsen er en kort velsignelse på 3-4 minutter, den har en innledende bønn, før Fadervår leses og den velsignelse som de siste tiårene har blitt en felles internasjonal og økomenisk velsignelse for pilegrimer, lyses over pilegrimen. Man kan motta velsignelsen på norsk, tysk eller engelsk. – Denne velsignelsen er en gammel irsk velsignelse, gjerne omtalt som keltisk velsignelse, som ble brukt ved reiser: 

Må din vei komme deg i møte,
Vinden alltid være bak din rygg,
Solens lys leke på ditt kinn,
Regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg
til vi møtes igjen.

I Faderens, og Sønnens og Den hellige ånds navn
Amen

(Deretter mottar pilegrimen et armbånd som festes på armen, trykk her for mer informasjon.)