St.Hallvard-vandring

Bli med på vandring mot helligstedet gjennom Oslo!

I St.Hallvard-vandringen trekker vi sterkere veksler på valfartstradisjonen. Vi begynner med salmesang og bønn ved milesteinen i Middelalderparken i Gamlebyen her i Oslo, det blir ord til ettertanke, dikt og salmer, underveis. Oppmøte kl 16:15 ved  milesteinen ved Clemenskirkens ruiner i Gamlebyen (du kan ta trikk 18 eller 19 fra Jernbanetorget til Oslo hospital). Vandringen frem til Gamle Aker kirke er 4 km. Fremme ved kirken blir det enkel servering (ca 17.30) før vi går til pilegrimsmesse i kirken kl. 18.00 (-18.30).

Velkommen til å være med enten kun på deler av eller hele arrangementet!

(Se aktivitetskalenderen for en oversikt over når neste St.Hallvards-vandring finner sted.)