Østfold (kart)

Pilegrimsleden fra Moss og nordover ble offisielt åpnet i 2014. Siden dengang har Fylkeskommunen Østfold også arbeidet med leden sørover helt til grensen mot Sverige. Ennå er ikke alt på plass, vi velger likevel å legge ut kart som muliggjør vandring på pilegrimsleden gjennom Østfold.

(Fra den offisielle åpningen av leden fra Moss og nordover 24. august 2014. Sokneprest Anders Leknes ledet vandringen som samlet omlag 200 mennesker, og turistforeningen stilte opp med varme wienerpølser på hva som ble en minnerik dag for alle som var med. Foto: Roger Jensen).

(MERK: Denne siden er egentlig tatt ned da informasjonen under er mangelfull. Når den nå igjen midlertidig er aktiv skyldes det at det fortsatt mangler kart på hovedportalen www.pilegrimslenden.no – så snart kart her er på plass vil denne siden igjen tas ned.)

Behov for kart

Pilegrimsleden gjennom Moss kommune ble offisielt åpnet i 2014. Siden den gang har Østfold fylkeskommune arbeidet med leden sørover. Leden er ferdig merket gjennom Råde, Rygge og Sarpsborg. Det er også satt ut mange informasjonsskilt underveis. På disse kan du lese om ulike kulturminner som gravfelt og middelalderkirker, få opplyst serverings- og overnattingssteder og se kart over leden. I 2016 og 2017 vil fylkeskommunen tilrettelegge leden gjennom Halden kommune, helt til grensen mot Sverige. Selv om opprustingen av leden gjennom Halden gjenstår velger vi likevel å legge ut kart som muliggjør vandring på pilegrimsleden gjennom Østfold. Arbeidet med pilegrimsleden i Østfold fylkeskommune ledes av Ida Charlotte Wendel. 

For bilder, beskrivelse av leden, informasjon om overnatting og serveringssteder for pilegrimsleden gjennom Østfold på nett, trykk her.

For nedlastbare kart egnet enten til bruk på smarttelefon eller i utskrevet form:

  1. Holtet, Halden (Riksgrensen) - Fredriksten festning, trykk her.
  2. Fredriksten festning – Borgarsyssel, Sarpsborg, trykk her.
  3. Borgarsyssel, Sarpsborg -  kommunegrensen Moss – Vestby, trykk her.

(*) Pilegrimsentusiast og kartkyndig Terje Lerstein har med utgangspunkt i TurkartØstfold laget disse trykkbare kartene i målestokk 1:20 000.

For nedlastbare kart over leden og informasjon om kulturhistoriske steder i Halden kommune, så har Halden Rotary skjøttet og merket leden i Halden, trykk her

Ønsker du å vandre videre sør gjennom Sverige, anbefaler vi Bohusleden som går fra Strömstad til Göteborg. For informasjon og kart trykk her.